Výroba jednotlivých vetvičiek 

Strojová výroba vetvičiek z PVC fólie

Takto sa vyrábajú naše girlandy

Začiatočná fáza výroby vetvičiek

Finálny proces